MusikkPlot

Marius Roth Christensen i forestillingen Ditt nye fylke i Larvik i 2020. Foto: Frank Tindvik.

Arbeidet med ny distriktsopera i Vestfold og Telemark er i gang

Landets neste distriktsopera kan bli etablert i Vestfold og Telemark, etter at fylkespolitikerne i fjor høst bevilget 750.000 kroner til utredning av operaselskap. Nå søker fylkeskommunen etter personen som skal lede arbeidet med å finne ut om og hvordan dette kan realiseres.

Publisert Sist oppdatert

­Nå går arbeidet for alvor i gang, forteller fylkesvaraordfører og hovedutvalgsleder Maja Foss Five. Det skal ansettes en prosjektleder som skal organisere og lede forprosjektet som skal danne grunnlaget for en eventuell etablering av Opera Vestfold og Telemark fra 2025.

Ifølge Five kan en opera bidra med mye for regionen:

– Vi har allerede mange aktører som tilbyr operaopplevelser i regionen, og vet at dette er en sjanger som trekker fulle hus. Vi ønsker å løfte dette til et nytt nivå: til fullskala-operaer. Målet er å samle alle kreftene og gi operaen i regionen ekstra muskler, slik at vi kan gi folket i regionen de virkelig store operaopplevelsene, sier hun.

En av de mest spennende stillingene i kultur-Norge

Nå lyses det ut en stilling som prosjektleder. Prosjektlederen vil bli ansatt i et 50 prosents engasjement i kultursektoren i fylkeskommunen, og med arbeidssted Sandefjord, foreløpig ut 2023.

– Du har beskrevet stillingen som «en av de mest spennende stillingene i kultur-Norge». Hvorfor er den det?

– Det er fantastisk å få lov til å bygge opp en distriktsopera. Vi vet hva kunst og kultur gjør for et sted – det skaper både begeistring og identitet. Institusjonen vil bli en bærebjelke innen kulturlivet her, og vil gi masse tilbake til samfunnet.

– Hvilke egenskaper bør prosjektlederen inneha?

– Aktuelle søkere må ikke nødvendigvis ha bakgrunn fra operafeltet, men bør ha god kjennskap til musikk- eller scenekunstfeltet i Norge, forklarer Foss Five.

Fra forestillingen Ditt nye fylke i Larvik i 2020. Foto: Frank Tindvik.

Hvis en distriktsopera skal etableres, ønsker Foss Five at det skal bli en felles arena for amatører og profesjonelle utøvere, som skal bidra til økt aktivitet og gode kunst- og kulturopplevelser for profesjonelle kunstnere, frivillige, barn og ungdom og publikum.

– Nå håper vi på mange gode søknader, sier hun.

Involverer lokale aktører

Det er i dag fem distriktsoperaer i Norge, og Vestfold og Telemark er den eneste regionen som ikke mottar støtte til opera over statsbudsjettet. Det er likevel flere aktive operamiljøer i fylket.

– Prosjektlederen skal etablere en arbeidsgruppe bestående av representanter fra disse miljøene og andre aktuelle aktører. Gruppa skal blant annet utforme driftsmodell og finansering for et mulig operaselskap i fylket, utdyper hovedutvalgslederen.

Fylkesvaraordfører og hovedutvalgsleder, Maja Foss Five. Foto: Kristine Mellefoss.

De andre distriktsoperaene i landet har et tett samspill mellom profesjonelle og frivillige.

– Dette forankrer virksomheten i lokalsamfunnet. Operaoppsetninger kan være folkelige i sin form og engasjere mennesker i alle aldre og fra ulike bakgrunner, både foran og bak scenen. I denne stillingen får man en unik mulighet til å lede et utviklingsarbeid som kan resultere i nytt kulturtilbud som kan nå ut til mange mennesker, sier Foss Five.

Hun forteller at det gikk lett å få igjennom vedtaket om bevilgning av penger til utredning av operaselskap.

– Ja, det gikk veldig lett. Operamiljøet her skaper begeistring. Opera samler barn, voksne, profesjonelle så vel som amatører.

Her kan du kan lese stillingsutlysningen for «Prosjektleder – utredning Opera Vestfold og Telemark».

Powered by Labrador CMS