Om oss - samtiden

Om Samtiden

Samtiden – tar pulsen på tiden og kulturen

Samtiden er et tidsskrift med seks årlige temautgaver på papir og et nettsted som dekker kulturfeltet hver dag.

Samtiden – Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift ble grunnlagt i 1890 av professor i nordisk litteratur, Gerhard Gran.

1. januar 2023 ble kulturnettstedet KulturPlot og Samtiden slått sammen til en felles nettside under navnet Samtiden.no.

Papirutgaven av Samtiden fører videre en 133 år gammel tidsskriftstradisjon. Tidsskriftet inneholder essays, intervjuer, kritikk, analyser, reportasjer og andre tekster som går i dybden innenfor temaene vi anser som de viktigste i vår tid.

Hver papirutgave er på rundt 150 sider og tar opp et tema som fyller omtrent halve magasinet.

Samtiden tar pulsen på tiden og kulturen ved å utfordre rådende paradigmer, identifisere og belyse trender, ideologisk strømninger og fenomener i samfunnet som påvirker menneskers livsvilkår og eksistens. Samtiden skal holde ytringsfriheten høyt og sørge for stort meningsmangfold.

På nettsiden følger vi daglig det som skjer på kulturfeltet og utviklingstrekk i kulturen i bred forstand.

Vi prioriterer å hente fram bøker, film, teater og utstillinger der aktørene har et budskap de vil formidle til sin samtid.

Godkjent opplag (MBL) for 2023 er 1419 eksemplarer.

Vi sender ut nyhetsbrev mandag, onsdag og fredag til 7.000 mottakere.

Mer om Samtidens historie

Fra venstre: Gerhard Gran, Samtidens grunnlegger, malt av Christian Krohg. Knut Hamsun, bidragsyter i Samtiden samme år som han slo igjennom med Sult. Halldis Moren Vesaas, tidligere redaktør i Samtiden. Karl Ove Knausgård, bidragsyter i Samtiden på 2000-tallet. Lansering av Samtidens nummer «Skamtiden» i 2017, Sehesteds plass (Aschehoug forlag).

Samtiden er Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift, grunnlagt i 1890 av professor i nordisk litteratur, Gerhard Gran. Blant bidragsyterne i den første årgangen var Knut Hamsun, Arne Garborg og Alexander Kielland. Et tidsskrift for «politikk, litteratur og samfunnsspørsmål», kalte han det. Tekstene skulle «kaste lys over ethvert spørsmål – uden hat», som han skrev i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson. Opprinnelig ble Samtiden utgitt på John Griegs forlag.

Fra og med 1900 til og med 2021 ble tidsskriftet utgitt av Aschehoug forlag. I 2022 tok over 130 års historie en ny retning. Samtiden ble overtatt av Medier og Ledelse AS med Magne Lerø som eier. Blant redaktørene i nyere tid er Thomas Hylland Eriksen, Knut Olav Åmås og Cathrine Sandnes. Fra 2017 var Christian Kjelstrup ansvarlig redaktør. Magne Lerø overtok som redaktør i juli 2022. Samtiden mottar støtte fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord.

Samtiden ble i 2021 kåret til Norges beste tidsskrift. I flere tiår har Samtiden kommet ut med fire utgaver på papir. I 2022 ble antallet papirutgaver utvidet til seks utgaver per år.

KulturPlot har røtter i magasinet Plot som ble startet i 2013 som et dokumentar- og reportasjemagasin.

I 1979 ble «Kulturnytt» etablert av Kulturdepartementet og forankret i Norsk Kulturråd, daværende Statens Idrettsråd og Statens Ungdomsråd. Bladet var et par tiår hovedkanalen for offentlig kulturinformasjon.

Medier og Ledelse AS overtok Kultmag i 2013 og magasinet Plot i 2014.

KulturPlot.no ble lansert i 2018 som et bredt kulturmagasin med daglige nyhetsoppdateringer for det kulturinteressert publikum og aktørene i den profesjonell del av kulturbransjen.

Nye Samtiden

I 2023 ble KulturPlot og Samtiden slått sammen.

Samtiden - et tidsskrift med seks temautgaver på papir hvert år og på nett hver dag med nyheter fra kulturlivet

Papirutgaven av Samtiden fører videre en 133 år gammel tidsskriftstradisjon. Tidsskriftet inneholder essays, intervjuer, kritikk, analyser, reportasjer og andre tekster som går i dybden innenfor temaene vi anser som de viktigste i vår tid.

Hver papirutgave er på rundt 150 sider. Hver utgave har et tema som fyller omtrent halve magasinet- i tillegg litteraturkritiske tekster, intervjuer og essay. Samtiden skal ta tiden og kulturen på pulsen ved å utfordre rådende paradigmer, identifisere og belyse trender, ideologisk strømninger og fenomener i samfunnet som påvirker menneskers livsvilkår og eksistens. Samtiden skal motarbeide dagens tendenser til utestengning og «no platforming». Vi skal holde ytringsfriheten høyt og sørge for stort meningsmangfold.

På nettsiden følger vi daglig det som skjer på kulturfeltet og utviklingstrekk i kulturen i bred forstand.

Vi prioriterer å hente fram bøker, film, teater og utstillinger der aktørene har et budskap eller et anliggende de vil formidle til sin samtid.

Vi henter inspirasjon for «delay gratification- journalistikken som kjennetegnes av at en skriver om en sak først når støvet har lagt seg, klinten kan skilles fra hveten og vi kan hente fram det som bidrar til å belyse vår samtid.Powered by Labrador CMS