Kulturpolitikk

Kulturminister Abid Q. Raja.

Regjeringen forlenger stimulerings- og kompensasjonsordningene og gir nytt oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt

Publisert Sist oppdatert

Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren i første halvår av 2021 er nå fastsatt, skriver regjeringen i en pressemelding. Regjeringen foreslår dessuten å forlenge stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett frem til 1. september. For den forlengede perioden foreslår regjeringen samtidig en bevilgningsøkning på totalt 650 millioner kroner i perioden 1. juli til 1. september, fordelt på 350 millioner til kultur og 300 millioner til frivillighet og idrett.

– Vi ønsker nå å gi kultursektoren forutsigbarhet og trygghet for en lengre periode enn det vi allerede har gjort. Med dette forslaget styrker vi forutsigbarheten til sektoren gjennom den viktige festivalsommeren, samtidig som vi sikrer nødvendig fleksibilitet for at ordningene skal treffe riktig i juli og august. Jeg har sagt, og regjeringen har vist, at vi er villig til å forlenge, justere, og øke når det er nødvendig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Smittesituasjonen skaper fortsatt betydelig usikkerhet for kultur, frivillighet og idrett. Regjeringen vil komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med oppdaterte vurderinger av behovet for støtte gjennom de forskjellige ordningene.

Enkelte justeringer i stimuleringsordningen for kultur

Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren i første halvår av 2021 er nå fastsatt. Kulturrådet forvalter ordningen i samarbeid med Norsk filminstitutt, og vil åpne søknadsportalen så snart det lar seg gjøre.

Stimuleringsordningen for kultursektoren videreføres hovedsakelig med samme innretning som i 2020. Det er gjort enkelte justeringer i ordningen, blant annet er det satt et tak for hvor stor del av tilskuddet som kan beholdes for å dekke arrangørenes uunngåelige kostnader ved avlysning.

– Jeg er glad for alle innspillene jeg fikk i høringen, og jeg har tatt flere av dem til følge. Det er veldig viktig for meg at hjulene i kulturlivet holdes i gang. Vi skal få kulturlivet på beina igjen, også i de deler av landet som nå ligger under særskilt sterke smitteverntiltak. Der smittesituasjonen tillater det, vil jeg oppfordre kultursektoren til å gjennomføre arrangementer, og jeg vil oppfordre publikum til å delta, sier Abid Q. Raja.

Det er bevilget totalt 1, 065 milliarder kroner til stimulering og kompensasjon for kultursektoren for perioden 1. januar til 30. juni 2021. Kulturdepartementet vil komme tilbake til fordelingen av midlene.

Nytt oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt

I går, 28. januar, inviterte kultur- og likestillingsministeren til et stort innspillsmøte om gjenåpning av kultursektoren, i regi av Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt. Hele bredden av kulturlivet var invitert til å komme med innspill.

– Selv om vi er inne i en svært alvorlig periode av pandemien, er det viktig for meg å ha en god og nær dialog med de ulike kulturaktørene om framtiden. Jeg har fått mange gode og viktige innspill fra kultursektoren på hvilke utfordringer de forventer når samfunnet sakte, men sikkert åpner igjen. Denne regjeringen har støttet kulturlivet gjennom flere runder med nedstenginger og vi vil også være der og støtte sektoren i gjenåpningen av samfunnet, sier Raja.

I etterkant av møtet har Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt fått i oppdrag å lage en plan for gjenåpning, og en oversikt over de langsiktige konsekvensene av pandemien og utfordringer og muligheter den har gitt for kulturfeltet. Særlig aktuelle spørsmål er om man allerede nå ser tendenser som tyder på større endringer i sektoren, både når det gjelder aktører, produksjon, tilbud, formidling og etterspørsel av kultur.

– De umiddelbare utfordringene for kultursektoren er mange og store. Samtidig må vi ta oss tid til å løfte blikket. Vi må tenke langsiktig og planlegge for flere scenarier for gjenåpning, sier Abid Q. Raja.

Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer første halvår 2021 som følge av covid-19 (.pdf)

For å lese denne saken må du være abonnent

Samtiden - nye saker på nett hver dag og 6 papirmagasiner i året. Alle abonnement gir tilgang til alle artikler og e-utgaven.
For å få papirutgaven, velg nett og papir. Vi har disse tilbudene:

Samtiden
Nett og papir
3 mnd

99,- 275,-

KJØP

Samtiden
Nett og papir
12 mnd

1050,-

KJØP

Samtiden
Nett
1 mnd

1,- 75,-

KJØP

Samtiden
Nett
12 mnd

810,-

KJØP

Powered by Labrador CMS