Kulturpolitikk

Kulturdepartementet har gitt lite informasjon om den nye stimuleringsordningen. Her: Kulturminister Abid Raja (V) under Trontaledebatten i Stortinget mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kulturdepartementet vil ikke svare på når stimuleringsordningen er klar

– Bransjen må vite hva de skal forholde seg til, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

Publisert Sist oppdatert

Den nye stimuleringsordningen regjeringen annonserte i august, skulle tre i kraft 1. oktober. Målet er at ordningen skal stimulere til gjennomføring av flere kulturarrangementer, fremfor å kompensere for avlysninger.

Sist fredag skrev KulturPlot at det fremdeles er stor usikkerhet knyttet til hvordan ordningen fungerer i praksis.

I helgen annonserte regjeringen at korona-ordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende forlenges ut året, og kulturminister Abid Raja (V) annonserte at regjeringen vil gi 200 millioner kroner til museer og scener. Men fremdeles er det lite informasjon å finne om stimuleringsordningen.

LES OGSÅ: Ingen ordning for låtskrivere og komponister

Under arbeid

I en kommentar til Kulturplot, gjentar statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i Kulturdepartementet at ordningen vil få tilbakevirkende kraft:

Foto Statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i Kulturdepartementet. Foto: Ketil Frøland / KUD

– Det arbeides med forskrift for ordningen, og disse vil bli sendt på rask høring så snart som mulig. Ordningen vil gjelde arrangementer som arrangeres i perioden 1. oktober til 31. desember, det vil si at den vil få tilbakevirkende kraft.

Statssekretæren svarer hverken på hvorfor ikke forskriften kom før 1. oktober, eller når den faktisk kommer.

I den nye proposisjonen – dokumentet med regjeringens forslag til statsbudsjett – kommer det frem at stimuleringsordningen forutsetter at søkere honorerer involverte underleverandører og rettighetshavere i samsvar med ordinære inngåtte avtaler.

Flere uklarheter

Men formuleringen byr på flere uklarheter, mener Creo-leder Hans Ole Rian.

– Dette er en vesentlig uklarhet i ordningen. Skal kontraktsparter honoreres i henhold til ordinær opprinnelig kapasitet ved arrangementsstedet eller i henhold til smittevernsredusert kapasitet? Forskjellene kan beløpe seg til flere millioner kroner bare for én enkelt leverandør. Dette kan derfor gi alvorlige og urimelige utslag og virke sterkt konkurransevridende for næringen, sier Rian.

Han mener det er «svært problematisk» at ordningen ennå ikke er klar.

– De som skal gjennomføre alle disse arrangementene må vite hvilke rammebetingelser de skal forholde seg til, og dette må de få vite så god tid i forkant at de faktisk kan planlegge på en forsvarlig måte, sier Rian.

Foto Creo-leder Hans Ole Rian. Foto: Creo

Kan være ulovlig å gjennomføre arrangementer

Han er enig med Nina Hodneland i Norske kulturhus om at detaljene i ordningen allerede er på overtid. På fredag sa Hodneland til KulturPlot at «denne høsten og jula ryker» fordi kulturaktørene er for usikre til å planlegge arrangementer de ikke vet om de blir kompensert for.

– Det er uforsvarlig, ja kanskje ulovlig, for en arrangør å planlegge for en større turné eller konsert uten å være sikker på hvor mye han eller hun får i kompensasjon. Viser det seg at de forutsetningene arrangøren la til grunn ikke stemmer med den støtten han eller hun blir tildelt, og får mye mindre – eller ikke noe i det hele tatt – vil jo denne arrangøren kunne ha drevet for kreditors regning, noe som er ulovlig og som kan – i verste fall – medføre straffeansvar, sier Rian.

Han mener det er uheldig at ordningen som skulle føre til mer stimulering og gjennomføring i kulturlivet frem mot jul, nå får tilbakevirkende kraft.

– Men det er bedre enn at startdato må skyves på, slik at færre får tilgang til ordningen, understreker Rian.

Powered by Labrador CMS