Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal gi innspill til helsemyndighetene og regjeringen på hvordan sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Jeg er takknemlig for at så mange med variert arrangørfaglig kompetanse har takket ja til å sitte i gruppa. Det er viktig at vi får dette på plass slik at vi allerede nå kan planlegge for ulike scenarier for sommeren, i tett dialog med helsemyndighetene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Arbeidsgruppen skal både gi innspill til praktiske løsninger for å gjennomføre et arrangement innenfor gjeldende smittevernregler, og forslag til løsninger som gjør det mulig å åpne for et større publikum enn det som hittil har vært mulig under Covid-19-pandemien.

– Det er mange ulike arrangementer som foregår om sommeren, derfor har jeg vært opptatt av at det må være en størst mulig bredde i arbeidsgruppa, samtidig som det må jobbes effektivt. Jeg er glad for at vi har representanter for de store festivalene, i tillegg til at også andre deler av både kultur-, frivillighet- og idrettssektoren er med i dette arbeidet.

Gruppens arbeid vil pågå så lenge det er behov for råd og drøftinger knyttet til dette feltet fram mot sommeren 2021. Gruppen kan rådføre og knytte til seg andre ressurspersoner ved behov.

Gruppens sammensetning er som følger:

  • Bergen Live / Live Nation, Vestland (leder)

  • Øyafestivalen, Oslo

  • Stiklestad Nasjonale Kultursenter ("Spelet om Heilag Olav"), Trøndelag

  • Ekstremsportveko på Voss, Vestland

  • Norway Cup, Oslo

  • Norsk Litteraturfestival, Lillehammer, Innlandet

  • Riddu Riđđu, Manndalen i Kåfjord, Troms og Finnmark

  • Dyrsku'n, Seljord, Vestfold og Telemark

  • Stiftelsen Skjærgårds, Kragerø, Agder

Arbeidsgruppens mandat (.pdf)