Synspunkt

Kyrre Gørvell-Dahll kjent under artistnavnet Kygo er kanskje Bergens største musikkeksport. Her fra en konsert i Las Vegas i 2018.

Byen er Bergen

Økt eksport starter her hjemme. Det har Bergens musikkmiljø bevist gjennom å levere suksess etter suksess i år etter år, skriver Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway.

Publisert Sist oppdatert

Kathrine Synnes Finnskog er administrerende direktør for Music Norway.

Lokale nettverk med god ressursutnyttelse er viktig for å øke eksporten: Aktørene må kjenne hverandre, bruke hverandres kjernekompetanse og lære av hverandre. For en artist er det kort vei fra barnerommet til internasjonale plateselskaper, men selv om den er effektiv for noen, kan det gå galt for andre. Betydningen av et miljø som du kan henvende deg til når du trenger ei hand å holde i, bygger en struktur som kan vokse opp sammen med artistene.

Det har Bergen klart å bygge. I dag bobler det i musikkbransjen i Bergen.

Musikkbransjen lærer av erfaring, kunnskap og nettverk. Og de trenger støttespillere fra virkemiddelapparatet som er med på hele reisen – fra lokale produksjonssteder og øvingslokaler, via musikkontorene og kompetansepåfyll, til deltagelse på internasjonale møteplasser. Bergen har kommet langt, men vil enda lengre. Nå etterlyses det alt fra praktiske verktøy, til rådgivning og mer tilstedeværelse lokalt av de nasjonale organisasjonene. Å være tett på utfordringene når de oppstår, vil bidra til handling, tempo, kreativitet - og økt verdiskaping. For alle involverte.

Fra 2011 til 2015 økte verdiskapingen til musikkbransjen i Hordaland med 75%. Det sier mye om potensialet, miljøet og fremtiden til norsk musikkeksport. Siden 2015 har ikke Bergen ligget på latsiden, men levert eksportsuksesser på løpebånd. Nå ønskes det en strategisk satsing på et eksportkontor i Bergen.

Bergen ved BRAK, Vestland fylkeskommune, og Bergen kommune har ytret et ønske om å få en lokal ressurs fra Music Norway som kan følge de lokale aktørene tettere, bidra med rådgivning, kompetanse- og nettverkstiltak. Spesielt har det vært nevnt internasjonale rettighetsspørsmål, markedsføring, jus, og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt for musikkteknologimiljøet.

Hansabyen i Bergen har alltid kikket ut i verden på jakt etter nytt publikum og flere inntekter. Samtidig har man gjennom tett samarbeid hjemme, og konsolideringer mellom små aktører, vist at man ser viktigheten av en sterk lokal bransje som kan flekse muskler i møtet med internasjonale oppkjøp og talentflukt.

Vi tror den nasjonale musikkbransjen kan ha noe å lære av Bergens evne til å samarbeide.

NOPA, GramArt, FONO og Musikkforleggerne har foreslått overfor Kulturdepartementet å opprette et profilerings- og kompetansekontor for norsk musikk i Norge. De peker Music Norway som best egnet til å påta seg dette oppdraget. Forslaget er en mandatutvidelse som sikrer at Music Norway tar ansvaret for hjemmemarkedet, og at organisasjonen styrkes med friske midler.

Alt henger sammen med alt. Jeg ser at det kan bli en fruktbar diskusjon av å se på disse to initiativene samtidig. Det er en prat jeg veldig gjerne tar med de som vil delta.

Å bygge en solid kompetansehub i Bergen med kompetanse på nasjonale, regionale og internasjonale forhold kan nemlig vise seg å være en god idé. Kan vi koble våre ressurser, nettverk og kunnskap og komme hele landet til gode? En raus kultur for deling vil smitte over på et musikkliv som trenger å stå samlet i slaget om markedsandeler i både inn- og utland.

Dette skjer ikke uten solid lokal drivkraft og entusiasme. Friske midler, friske krefter og hoder: La det bli full kok. I Bergen.

Innlegget sto først publisert på Music Norway sin nettside.

Powered by Labrador CMS