Museum

Norsk utvandrermuseum ligger på Hamar. Foto: Norsk utvandrermuseum

Norsk utvandrermuseum: – Vi håper publikum reflekterer over den norske utvandringen

MUSEUM ‎| Vi stilte noen spørsmål til fag- og forskningsdirektør ved Norsk utvandrermuseum på Hamar, Terje Mikael Hasle Joranger, om utstillinger på museet og hva som er planlagt fremover.

Publisert Sist oppdatert

­Hvor lenge har du hatt jobben du har nå?

– Jeg har hatt min nåværende jobb i fire år.

Antall besøkende i gjennomsnitt per år?

– 2500-3000 besøkende.

Kan du kort fortelle om hovedattraksjonen(e) på museet?

– Museet har et nasjonalt fokus på norsk utvandringshistorie til ulike destinasjoner for norske utvandrere og leder arbeidet mot en nasjonal 200-årsmarkering av den norske utvandringen til USA i 2025. Museets friluftsområde består av en museumspark med åtte bygninger som er flyttet fra det øvre Midtvesten i USA. Dessuten har museet flere tusen gjenstander og et rikholdig arkivmateriale som knyttes opp mot tilpasningsprosessen blant norske utvandrere i ulike samfunn. Utstillingen «Opphavstegn» tar opp temaet identitet og etnisitet på en pedagogisk og variert måte med bruk av film, gjenstander og utstilling.

Hva er den viktigste utfordringen du har i jobben for tiden?

– Utvikling av museet for å gjøre det mer attraktivt og for å øke både besøkstallet og antall ansatte. Det gjelder blant annet museumsutvikling knyttet til en oppgradering av det eksisterende hovedbygget, lage opplegg som både ivaretar museets samfunnsrelevans og som pirrer publikums refleksjonsevne.

Har dere planlagt noen spennende utstillinger eller arrangementer fremover?

– Vi har nettopp avviklet en vellykket Halloween-feiring på museet med over 200 besøkende. I august hadde museet førpremiere på Erik Poppes nye film Utvandrerne. Filmen ble vist i museets kirke som er flyttet fra Minnesota til Norge og innviet på museet i 2002. Dessuten starter vi i desember opp med en rekke temakvelder om ulike sider ved den norske utvandringen til Amerika. I mai deltar museet på Museumsnatt, et samarbeid mellom museer i Hamarregionen. Dessuten tilbyr vi undervisningsopplegg til elever i grunnskolen, i den videregående skolen og for studenter ved høyskoler og universiteter.

Hva håper du publikum sitter igjen med etter endt besøk?

– At publikum kan reflektere over forskjellige sider ved den norske utvandringen og tilpasningen til deres nye hjemland. Museet tar opp viktige, underkommuniserte og ofte problematiske spørsmål som både er relevante for å forstå norske innvandrere i andre samfunn, men også spørsmål som speiler tilbake til utfordringer i det norske samfunnet. Noen eksempler er å ta opp temaer som dannelsen av etniske hierarkier i et samfunn, graden av rasisme og fordommer mellom etniske grupper, de problematiske forholdene som oppstår mellom urbefolkningen og storsamfunnet, og utviklingen innad i innvandrerbefolkninger i graden av tilpasning til det nye samfunnet.

Hvis budsjettet deres hadde økt med 30 %, hva ville dere vurdert å bruke pengene på?

– Norsk utvandrermuseum driftes av Anno museum, men en stiftelse er juridisk eier av bygningene, grunnen og samlingene. Både Anno museum og styret i stiftelsen er interessert i museumsutvikling og ville ha vurdert å bruke pengene på å utvikle museet i ønsket retning. I dag når strømprisene er høye, er ENØK- tiltak med utskifting av vinduer og dører et viktig mål. Et annet alternativ er å bruke penger inn i renoveringen av hovedbygningen på museet slik at vi kan gjøre det mer attraktivt for framtidige besøkende og øke besøkstallet.

Hva bør regjeringen gjøre for å styrke museene i Norge?

– Gi større bevilgninger til museene for derved å gi bedre rammevilkår for driften. Museet har imidlertid en god støtte fra frivillige som hjelper til på ulike arrangementer, først og fremst fra museets venneforening og «Sons of Norway Hamar lodge»

Har du en hyggelig, morsom eller sprø opplevelse på museet som du kan dele?

– Halloween-feiringen 31. oktober er en herlig opplevelse for de mange barna – og voksne – som besøkte museet. Mange besøkende ga uttrykk for at deres besøk i et stemningsfylt museum med «skumle» personer i de antikvariske bygningene, stier omkranset av fakkelbokser, bål, dans og teater inne i museets kirke, godteri spredt rundt på området og ikke minst en kafé med god mat og drikke var veldig fint.

Fag- og forskningsdirektør ved Norsk utvandrermuseum, Terje Mikael Hasle Joranger. Foto: Privat

Hvis du skulle anbefalt to andre museer, ett i Norge og ett i utlandet, hvilke skulle det vært?

– Nasjonalmuseet i Oslo og Maritime Museum i Liverpool, England

Satser dere på et internasjonalt publikum? Hva gjør dere eventuelt for å lykkes med dette?

– Ja, det er en viktig prioritet, siden Norsk utvandrermuseum har et internasjonalt fokus. Det arbeides med å få på plass en plan for å gjøre museet attraktivt for reiseselskaper i USA. Museets fag- og forskningsdirektør ivaretar museets nasjonale og internasjonale nettverk og bidrar til å gjøre museet kjent i nettverket.

Powered by Labrador CMS