Kulturpolitikk

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

Økt støtte til kulturarbeid i nordområdene

Regjeringa vil bidra til å støtte nordnorske kulturaktører og kontakt over grensene i nord. Samisk kultur og internasjonalt urfolkssamarbeid er en viktig del av dette.

Publisert Sist oppdatert

– Hele verden viser interesse for samisk film, kunst og musikk, og det er godt å kunne bidra til å løfte flere av de viktige aktørene våre. Det skjer så mye bra på kulturfronten i nord. Felleskapet på tvers av grensene i nord er viktig, og jeg vet at det har vært ekstra vanskelig både gjennom pandemien og etter invasjonen. Jeg håper disse midlene kan bidra til aktivitet i en vanskelig tid, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kultur er en viktig del av regjeringens nordområdeinnsats. På ulike måter er disse midlene med og bidrar til utvikling og kontakt over grensene i nord.

4,75 millioner kroner fordeles på følgende måte:

  • Pikene på broen: 750000 kroner

Mange år sentral aktør i nordnorsk kulturliv. Har lang erfaring med og stort nettverk i våre naboland i nord. Pikene har hatt utstrakt kontakt også inn i Russland.

Pikene på broen vil gjennomføre prosjekter som på ulike måter tar opp problemstillinger man står overfor i kjølvannet av Russlands krigføring i Ukraina. I søknaden står det blant annet at «Pikene på Broen ønsker å gjøre en forskjell. Vi har relevant erfaring og kompetanse og kan gjøre en betydelig innsats på flere samfunnsområder i denne krisetiden».

  • Daiddadallu: 1 million kroner

Dette kunstnerkollektivet er en vital aktør i samisk kulturliv, og et viktig nettverk og kompetansesenter, med en rekke erfarne, sentrale samiske kunstnere som regjeringa ønsker å støtte.

  • Davvi - Senter for scenekunst: 700000 kroner

Davvi får støtte til å arbeide med ulike prosjekter knyttet til flerspråklighet i nordområdene. Befolkningen i nordområdene snakker en lang rekke språk som sjeldent høres fra scenen. Arbeidet omfatter en rekke aktiviteter, blant annet utvikling av ny flerspråklig scenetekst, laboratorieformater for flerspråklig scenekunst, samarbeid med Canada og internasjonalt ekspertbesøk under Vårscenefest i Tromsø 2023. Prosjektene er blant annet innrettet mot samisk kultur og urfolkskultur.

  • Sametinget/Arctic Arts Summit: 1 000 000 kroner

Arctic Arts Summit er en stor internasjonal konferanse for kultur i hele det arktiske området. Arrangementet har utviklet seg til en sentral møteplass for kulturaktører i det sirkumpolare nord der man tar opp kulturens og kulturpolitikkens rolle i Arktis. Arctic Arts Summit har vært gjennomført i Norge, Finland, og sist i juni i år i Canada.

Kulturdepartementet ønsker å bidra til at Sametinget kan bearbeide og utforske erfaringene som er gjort med Arctic Arts Summit til nå, og med det bidra til sikre et godt fundament for at Arctic Arts Summit skal kunne utvikles videre.

  • Office for Contemporary Art Norway (OCA): 1,3 millioner

OCA får midler til å samarbeide med kulturaktører i nord om å synliggjøre kunstnere fra nordområdene og Sapmi overfor mulige internasjonale samarbeidspartnere. OCA skal også samarbeide om utvikling av kompetanse og profesjonalisering som bidrar til å fremme og ivareta internasjonale relasjoner og nettverk.

Midlene er en omdisponering fra norsk-russisk kultursamarbeid til andre nordområdeformål. Selv om det meste av kontakt med kulturaktører på russisk side har opphørt etter Russlands krigføring i Ukraina, er det ønskelig med fortsatt kultursamarbeid over grensene i nord.

Powered by Labrador CMS